Lifestyle Story

ยิ่งลดลงได้เท่าไหร่ จะยิ่งได้กลับมามากขึ้นทวีคูณ

ยิ่งลดลงได้เท่าไหร่ จะยิ่งได้กลับมามากขึ้นทวีคูณ

“ลดลง แต่กลับได้มากขึ้น”

ลดความโกรธให้น้อยลง… ได้สติกลับมามากขึ้น

ลดค่าใช้จ่ายให้น้อยลง… ได้เงินเก็บมากขึ้น

ลดความคิดที่จะหาคนที่ถูกน้อยลง…ได้คำตอบสำหรับทำเรื่องที่ถูกต้องมากขึ้น

ลดการพูดให้น้อยลง… ทำหลายอย่างได้มากขึ้น

คิดถึงคนที่รักให้น้อยลง… เข้าใจคนที่รักได้มากขึ้น

รักตัวเองให้น้อยลง… คนอื่นรักเรามากขึ้น

พูดให้ร้ายคนอื่นน้อยลง… มีคนพูดถึงเราในแง่ดีมากขึ้น

แสดงความฉลาดให้น้อยลง… ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น

ออกนอกบ้านให้น้อยลง… ได้ความอบอุ่นในครอบครัวมากขึ้น

นอนให้น้อยลง… ทำหลายอย่างได้มากขึ้น

คิดเรื่องเครียดให้น้อยลง… ยิ้มได้มากขึ้น

ลดความอายให้น้อยลง… ได้ความกล้ามากขึ้น

ดูละครน้อยลง… อ่านหนังสือได้มากขึ้น

วิ่งให้ช้าลง… มองเห็นคนข้างหลังมากขึ้น

เชื่อให้น้อยลง… มองเห็นอะไรได้มากขึ้น

ลดทิฐิให้น้อยลง… รู้จักอภัยมากขึ้น

กระโดดให้น้อยลง… เดินได้มั่นคงมากขึ้น

กินให้น้อยลง… อิ่มได้มากขึ้น

ก้มหน้าให้น้อยลง… มองเห็นได้ไกลขึ้น

พักเหนื่อยให้น้อยลง… รู้จักความสบายมากขึ้น

เห็นแก่ตัวให้น้อยลง… มีคนรอดชีวิตมากขึ้น

แบกของหนักให้น้อยลง… ชีวิตเบามากขึ้น

ทะเลาะกับเด็กให้น้อยลง… เราจะโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น

ทะเลาะกับผู้ใหญ่ให้น้อยลง… ได้รับการเอ็นดูมากขึ้น

เป่าลมออกให้น้อยลง… สูดลมเข้าได้มากขึ้น

แอบฟังให้น้อยลง… ได้ยินอะไรมากขึ้น

คิดคำถามให้น้อยลง… เห็นคำตอบมากขึ้น

แล้วคุณลดอะไรได้บ้างแล้วหรือยัง?

 

Facebook Comments
error: Content is protected !!