กรกฎาคม 10, 2020

เตือนใจให้รู้สติว่าอย่าเชื่อใครเพียงเพราะคำพูด

โดยคนเรานั้น อย่ าไปอิจฉาเลย กับความสำเร็จ บุญสัมพันธ์ ตำแหน่งเงินทอง ของคนอื่นนั้น เสียเวลา เสียความรู้สึก

ตอนที่คุณต้องใช้ชีวิตเพียงลำพัง ในต่างถิ่นต้องหมั่นติดต่อคน ในครอบครัวและมิตรสหาย

หัดฟังคำชี้แนะของ ผู้เฒ่า ผู้แก่ ต้องเรียนรู้ ในความอดทน อดกลั้น

ไม่มีอะไรที่คุณ จะทนไม่ได้ อย่ าเอาความ ผิ ด ของคนอื่น มาว่าตัวคุณเอง

เมื่อคุณอยู่กับคนเห็นแก่ตัว คุณอย่ าไป โ ก ร ธ เขาและอย่ าทำเป็น ไม่สนใจเขา

แต่จงค่อยปลีกตัว ออกห่างเริ่มจาก เอาใจออกห่าง

จากนั้นก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เรื่อง ความเห็นแก่ตัว ของเขา หากเขาเบนจุดหมาย จากคุณ

ไปหาคนอื่น คุณจะเห็นว่าคนอื่น ก็พย าย ามปลีกตัว ออกห่างจากเขาเช่นกัน

ถึงแม้การดำรงชีวิตจะเป็นเรื่องย าก แต่จงเรียนรู้ในการทำอะไร ด้วยตนเองบ้าง

อย่ าได้เอาแต่อาศัยคนอื่นตลอด เพราะหากวันหนึ่งคนรอบข้างของคุณจากไปหมดแล้ว

คุณจะได้ดำเนินชีวิต ต่อไปได้ด้วย ตัวของคุณเอง เมื่อคุณอยู่กับคนไม่จริงใจ

อย่ าไปว่าเขาอย่ าไปโพนทะนาเขา จงให้เขาเป็นแบบนี้ ต่อไปเรื่อยๆ และให้คุณทำเป็น ไม่รู้ไม่ชี้

เราเชื่อว่าสักวันหนึ่งคนอื่น ก็จะเป็นคนเข้ามาบอกคุณเอง ว่าวีร ก ร รมของเขาคนนั้น เป็นอย่ างไรบ้าง

ตอนคุณไม่สบาย คุณต้องเห็นความสำคัญ ของตนเอง อย่ ารอให้คนอื่น มาเห็นความสำคัญ เพราะไม่เช่นนั้น

การเฝ้ารอของคุณ จะกลายเป็นการทำตัวเอง แ ย่ เวลามีใครบอกกล่าว เรื่องราวต่างๆให้คุณฟัง จะด้วยเหตุผลใดๆ

คุณเชื่อเขาได้ แต่อย่ าเชื่ออย่ าง ปักใจ แต่ว่าย ามที่เขา พูดอะไรให้คุณฟัง ต้องฟังอย่ างตั้งใจ ฟังด้วย

ความสนใจ มันเป็นการแสดงออก ถึงความเคารพ และ ใส่ใจต่อผู้พูด อย่ าเอาแต่หน้างอใส่ใคร

แม้คุณจะ เ ค รี ย ด และ กลุ้มเพียงใด แต่ว่าคนอื่น ไม่อาจสัมผัสใจของคุณได้ทั้งหมด

และมันก็ไม่ใช่หน้าที่ ของใครๆที่จะต้องมา หน้างอเป็นเพื่อนคุณไปด้วย

จงอย่ าไปล้อเล่นกับความรู้สึกของ คนอื่นสักวัน ก ร รมจะตามทันคุณ ต่อให้คุณเก่งและเป็นที่นิยม

ชมชอบของใครๆ ขอให้จำไว้ ดาวยังมีวันดั บพ ระอาทิตย์ยังลับขอบฟ้า ขีข้ายังมีวันเป็นนาย

อย่ าไป แ ย่ ง ผลประโยชน์ของใคร แต่ก็อย่ าให้ใคร มาแย่งเรา ตามอำเภอใจต้องมีหลักเกณฑ์ ของตนเองด้วย

ในสุดท้ายแล้วอย่ าไปอิจใคร เพราะมาจาก สี่สาเหตุดังนี้

1 หากคุณมีในสิ่งที่ คนอื่นไม่มี คนอื่นมีในสิ่งที่ คุณไม่มี ไม่มีใครสมบูรณ์หรอก

คนจนที่ว่า ทุ กข์คนรวยบางคนทุ กข์ กว่าคนจน ไม่รู้ที่ร้อยพันเท่ากัน

2 หากคุณไม่แก่ง แ ย่ ง สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น รอบกายคุณจะมากด้วยมิตรสหาย

3 สิ่งนี้ ไม่คู่ควรกับ คุณหรอกเพราะต่อให้ คุณได้มา มันก็ทำให้คุณ เหนื่อยเปล่า

4 สิ่งเหล่านี้ นำความพอใจ มาสู่คุณเพียง ชั่ วขณะ มันเติมเต็มคุณ ไม่ได้ตลอดไป

ที่มา : postsread