กรกฎาคม 9, 2020

หากไม่มีศีลที่เท่าเทียม มันก็ยากที่จะไปได้ด้วยดี

คบคนแบบไหน ก็เป็นคนแบบนั้น เพราะ…ผึ้งก็ไม่เคยชวนแมลงวันไปตอมอะไร เ ห ม็ นๆแมลงวันก็ไม่เคยไปกินน้ำหวานในดอกไม้กับผึ้งถ้าคุณอยู่กับ “คนใจกว้าง” คุณจะมี… “สังคมที่กว้างมากยิ่งขึ้น”ถ้าคุณอยู่กับ “นักปราชญ์” คุณจะมี “ความรู้มากยิ่งขึ้น”

ถ้าคุณอยู่กับ “คนบุญ” คุณจะเกิด “จิตเมตตามากยิ่งขึ้น”ถ้าคุณอยู่กับ “คนกล้าหาญ” คุณจะ “แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น”ถ้าคุณอยู่กับ “คนมองโลกในแง่ดี” คุณจะ “มีความสุขมากยิ่งขึ้น”ถ้าศีลไม่เสมอกัน ก็อยู่ร่วมกันไม่ได้

ต้องพวกเดียวกัน คุยเรื่องเดียวกัน ถึงอยู่กันได้คนแบบเดียวกันดึงดูดพวกเดียวกันชอบแว้น เขาก็ไปจับกลุ่มซิ่งรถชอบเข้าวัด ก็ชวนกันไปนุ่งขาวห่มขาว ปฎิบัติธรรมทำเรื่องที่ชอบเหมือนกัน คุยเรื่องที่ชอบเหมือนกัน

เราสนิทชิดเชื้อกับคนแบบไหน นั่นแปลว่าเราเป็นคนแบบนั้นเราคุยเราคบกับคนแบบไหนแล้วสบายใจ ไม่อึดอัดใจให้รู้ไว้เลยเรากำลังจะกลายเป็นพวกเดียวกับเขาแมลงวันมันไม่ชวนกันไปกินน้ำหวาน

กินเกสรดอกไม้สวยๆ หรอกมันชวนกันไปกินแต่อะไร เ ห ม็ นๆ กินแต่ของเน่าเสียเช่นเดียวกัน คุณก็ไม่เคยเห็น… ผึ้งชวนกันไปกินอะไร เ ห ม็ นๆ กินของเหม็นๆ เหมือนกันพวกเดียวกันมันจะชวนกันทำ

ในสิ่งที่มันชอบเหมือนกันคิดเหมือนกันไม่มีใครตักเตือนกันได้ เพราะชอบเหมือนกันถ้าอย ากรู้ว่าใครเป็นคนแบบไหนให้ดูคนที่เขาคุยด้วยคบด้วยสนิทด้วยก็รู้เพราะถ้าไม่ใช่พวกเดียวกัน

ศีลไม่เสมอกัน…มันคบกันไม่ได้หรอกเชื่อไหมว่า… คุณคือค่าเฉลี่ยนคน 5 คน ที่คุณคลุกคลี และ ใช้เวลาอยู่ร่วมด้วยมากที่สุด ลองมองดู 5 คนในชีวิตที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดในแต่ละวันซิ คุณได้รับอิทธิพลมาจากพวกเขา ไม่มากก็น้อย ถ้าคุณอยู่กับใคร…? คุณก็จะได้เป็นสิ่งนั้น อย ากเป็นผึ้ง หรือ แมลงวัน คุณเป็นคนเลือกเอง

ที่มา : สิริทัศน์ สมเสงี่ยม