มิถุนายน 1, 2020

สร้างกำลังใจในการมอง ข้อดีของการถูกคน “ดูถูก”

เราทุกคนเคยผ่านคำดูถูกเราทุกคนเคยเผชิญหน้ากับคำสบประมาทถ้อยคำที่บั่นทอนจิตใจเราเพราะมีบางคนใช้คำพูดที่พย าย ามลดทอนคุณค่าของเราลงถ้อยคำที่บางครั้งก็กลายเป็นบาดแผลฝังลึกเป็นรอยในจิตใจและย างลบชนิดไหนก็เหมือนจะลบล้างไม่ได้

ทำไมคนเราถึงดูถูกคนอื่นผมว่ามีสาเหตุหลักๆอยู่สองอย่ างหนึ่ง คือคนเรามีแนวโน้มที่จะไม่เชื่อมั่นในคนอื่นอยู่แล้วถ้าไม่ใช่ตัวเราเรามักคิดว่าคนอื่นมีศักยภาพที่ไม่เพียงพอสิ่งใดที่ดูย ากสิ่งที่ดูเป็นไปไม่ได้ ถ้าเราทำไม่ได้เขาก็น่าจะทำไม่ได้

สอง คือคนบางคนก็ไม่ชอบเห็นคนอื่นได้ดีกว่าตัวเองพอใครเขาจะทำอะไรดีๆก็พูดทำลายความฝันของเขาไว้ก่อนเขาจะได้ทำไม่ได้เป็นพฤติก ร ร มของคนที่ใจร้ า ยที่สุด

แต่เชื่อไหมครับว่าเราเลือกได้เราจะให้คำดูถูกกลบฝังเราลงจมดินหรือเปลี่ยนคำดูถูกเหล่านั้นให้เป็นพลังผลักดันให้เราก้าวไปจุดมุ่งหมายปลายทางได้ให้คนที่ชอบ “ดูถูก” ได้รู้ตัวว่าเขา “ดูผิด”

เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนดูถูกเราจึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องเสียใจแต่ให้คำดูถูกนั้นคือความท้าทายที่เราจะก้าวผ่านไปให้ได้เพราะไม่มีคำพูดของใครทำร้ า ยความรู้สึกของเราได้ถ้าเราไม่ยินยอมเพราะไม่มีคำพูดของใครทำให้เราล้มเหลวได้หากเราไม่หวั่นไหวไปกับคำพูดเหล่านั้น

เปลี่ยนคำดูถูกให้เป็นพลัง เปลี่ยนคำสบประมาทให้เป็นเป้าหมายที่เราจะผ่านไปสู่เป้าหมายที่รอคอยเพราะที่สุดแล้ว ไม่สำคัญว่าใครมองเราว่าอย่ างไรสำคัญที่เราเองต่างหากมองตัวเองว่าอย่ างไร“เราจะให้คำดูถูกกว่าฝั่งเราจมดินหรือจะเปลี่ยนคำดูถูกเหล่านั้นให้เป็นพลังผลักดันให้เราก้าวไปจุดมุ่งหมายปลายทางได้”

ที่มา : tattooofficials