กรกฎาคม 10, 2020

พยายามทำบุญ ก็หลายครั้ง แต่นี้คือสาเหตุ ที่ทำบุญแล้ว ชีวิตไม่เคยดีขึ้นเลย

เคยสงสัย และ เกิดตั้งคำถามในตัวเองใช่ไหมว่า ทำไมทำบุญแล้วชีวิตไม่ดีขึ้นเลย ไปดูกันค่ะว่าเพราะอะไรหนึ่งในสถานการณ์ที่มักจะสร้างความคลางแคลงใจให้แก่คนที่เพิ่งจะหันมาศึกษาธรรมะรวมไปถึงผู้ที่ศึกษาธรรมะมานานแต่ยังไม่มีความหนักแน่นมากพอที่จะเชื่อมั่นในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็คือ ทำไมทำบุญแต่ชีวิตไม่ดีขึ้นเลย

ชาวพุทธจำนวนมากทำกิจก ร ร มทางศาสนาหลายอย่ างแล้วคิดว่า การกระทำดังกล่าวได้บุญแต่ความจริงแล้วบางอย่ างก็ได้บุญน้อยมากบางอย่ างไม่ได้บุญเลยเหตุการณ์ดังกล่าวมักจะทำให้ความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาของบางคนสั่นคลอนแล้วกลายเป็นคนหลงผิด ผมจึงขอรวบรวมเหตุผลส่วนหนึ่งมาอธิบายว่า เพราะเหตุใดการทำบุญจึงไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นดังนี้

1. ทำบ า ปเอาไว้มาก 

แต่ยังทำบุญน้อยลองคำนวณดูคร่าว ๆ ว่าเราเริ่มศึกษาธรรมะตอนอายุเท่าไรแล้วลองเปรียบเทียบดูว่าจำนวนปีที่เราทำบ า ปกับจำนวนปีที่เราทำบุญแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนยกตัวอย่ างเช่น

สมมุติว่าผู้อ่านส่วนใหญ่ศึกษาธรรมะอย่ างจริงจังในช่วงอายุ30 กว่า ๆต่อมาได้หยุดทำบ า ปแล้วหันมาทำบุญในช่วงไม่เกิน 5 ปีหลังก็แปลว่าก่อนหน้านั้นเราทำบ า ปมาประมาณ 30 ปีและเริ่มทำบุญจริงจังมาประมาณ 5 ปีจะเห็นได้ว่า  ปริมาณการทำบ า ปในชาตินี้ยังมากกว่าการทำบุญ ฉะนั้น ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ชีวิตอาจจะยังไม่ดีขึ้นอย่ างเห็นได้ชัด

2. บุญก็ทำ บ า ปก็ไม่เลิก

คนจำนวนไม่น้อยศึกษาธรรมะ แต่เข้าถึงหลักธรรมเพียงด้านเดียวคือการทำบุญ โดยไม่ได้สนใจเลิกทำบ า ป จึงทำบุญไปด้วย ทำบ า ปไปด้วยชีวิตโดยรวมก็จะมีสภาพลุ่ม ๆ ดอน ๆเดี๋ยวชีวิตก็ดีเพราะผลบุญที่ทำ เดี๋ยวชีวิตก็แย่เพราะผลของบ า ปที่ไม่ได้ลดละลงเลย

3. เข้าใจผิด คิดว่าทำบุญอยู่ 

ชาวพุทธจำนวนมากทำกิจก ร ร มทางศาสนาหลายอย่ างแล้วคิดว่าการกระทำดังกล่าวได้บุญแต่ความจริงแล้ว บางอย่ างก็ได้บุญน้อยมาก บางอย่ างไม่ได้บุญเลย หนำซ้ำกิจก ร ร มบางอย่ างก็ได้บ า ปทำให้ไม่มีบุญมาส่งเสริมให้ชีวิตดีขึ้นเช่น การเข้าวัดเฉย ๆ การกราบพระพุทธรูปเพื่อขอพรการสวดมนต์เพื่อให้ร่ำรวย การแก้ก ร ร มการรดน้ำมนต์ การไปร่วมพิธีก ร ร มต่าง ๆเป็นต้น

4. ทำบุญมาก แต่ได้บุญน้อย

หลายคนยังคงทำมาหากินในอาชีพที่ผิดศีล เงินที่หามาได้จึงเป็นเงินที่ไม่บริสุทธิ์ ซึ่งเงินก้อนนี้หากเอาไปทำบุญก็จะได้บุญน้อยมาก จึงไม่มีผลบุญที่จะมาช่วยให้ชีวิตดีขึ้น

5. เข้าใจผิด

คิดว่าละบ า ปแล้วหลายคนมีความเข้าใจเรื่องการทำบ า ปไม่ครบถ้วน จึงคิดว่าการกระทำของตนไม่บ า ป และยังคงทำก ร ร มนั้นอย่ างต่อเนื่องไม่หยุดทำให้ยังคงได้บ า ปอย่ างต่อเนื่องไม่หยุดเช่นกันส่งผลให้มีบ า ปที่รอแสดงผลเป็นจำนวนมาก เช่น การใช้ของละเมิดลิขสิทธิ์การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ยังไม่ได้สู่ขอ การพูดให้คนทะเลาะกัน การพูดจาเสียดแทงจิตใจ เป็นต้น

6. ทำบุญไม่ตรงกับผลที่ต้องการ 

ชาวพุทธจำนวนมากมีความต้องการให้ชีวิตบางด้านดีขึ้น แต่เนื่องจากขาดความเข้าใจเกี่ยวกับกฎแห่งก ร ร มที่ถูกต้อง จึงทำบุญไม่ตรงกับความต้องการ เช่น คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรัก

ความจริงแล้วควรจะรักษาศีลอุโบสถ เลิกพูดโกหก พูดส่อเสียดพูดหย าบแต่ก็กลับไปทำสังฆทานที่จะช่วยเรื่องเงินทอง คนที่มีปัญหาเรื่องการทำงานความจริงแล้วควรทำบุญถวายสังฆทาน

แต่กลับไปปล่อยปลาไถ่ชีวิตสัตว์ ซึ่งจะช่วยให้อายุยืนและสุขภาพดี คนป่วยที่ควรจะทำบุญด้วยย าหรือปล่อยปลาที่กำลังจะถูกฆ่ า แต่กลับไปซื้อปลาที่เขาเตรียมจับไว้แทน ซึ่งบุญที่ได้จะช่วยเรื่องอิสรภาพมากกว่า

7. บุญยังไม่แสดงผล 

คนจำนวนหนึ่งมีความเข้าใจในกฎแห่งก ร ร มอย่ างถูกต้องและได้เริ่มต้นทำบุญละบ า ปมาต่อเนื่องย าวนานนับสิบๆ ปีแต่ชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้น ที่เป็นอย่ างนั้นก็เพราะบุญที่ทำยังไม่สบช่องแสดงผลเพราะในชาติที่แล้ว และชาติก่อนหน้านั้น อาจจะเคยทำบ า ปเอาไว้มากบ า ปที่เคยทำจึงยังตามแสดงผลให้เราพบเจอความทุกข์ไม่หยุดชีวิตจึงยังไม่ดีขึ้น

ตัวอย่ างเหตุผลดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่านทุกคนได้ลองหันกลับมาพิจารณาว่า ตัวเราเองเข้าใจเรื่องบ า ปบุญอย่ างถูกต้องแค่ไหน และแท้จริงแล้วตัวเราทำบุญหรือทำบ า ปมากกว่ากัน ถ้าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้อง ก็จะเห็นความจริงว่า เราทำดีมากพอหรือยัง (ส่วนใหญ่มักจะยังทำบุญไม่มากพอ และยังทำบ า ปควบคู่ไปด้วย)

ในขณะเดียวกัน ก็หวังว่าความเข้าใจดังกล่าวจะทำให้ทุก ๆ คนสามารถรักษาความมุ่งมั่นในการทำบุญละบ า ปต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ เพราะถึงอย่ างไรเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ และเป็นเส้นทางที่จะช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้อย่ างไม่ต้องสงสัย

ที่มา : goodlifeupdate