สิงหาคม 9, 2020

โฉนดที่ดินแต่ละประเภท หากยังไม่รู้ ควรรู้ไว้จะได้ไม่โดนหลอก

ก่อนจะทำการซื้อขายที่ดินทุกครั้ง ควรทำการศึกษาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นประเภทของโฉนดที่ดิน หรือความหมายของสีครุฑบนโฉนดที่ดินว่าแตกต่างกันอย่ างไร

เพราะโฉนดที่ดิน มีทั้งแบบครอบครองได้ตามกฏหมาย และแบบที่ไม่สามารถครอบครอง หรือซื้อ-ขาย-โอน ได้ รู้เอาไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการโดน โ ก ง

โฉนดที่ดิน มีทั้งหมด 7 ประเภท แบ่งออกได้ดังนี้

1. ที่ดิน น.ส.4

จะมีสัญลักษณ์ตัวแทนของโฉนดที่ดิน เป็นครุฑสีแดง ซึ่งโฉนดที่ดินประเภทนี้ ผู้เป็นเจ้าของมี ก ร ร มสิทธิในที่ดิน สามารถซื้อ-ขาย-โอน ได้ทั้งหมด แต่ในกรณีที่มีผู้อื่นมาสร้างบ้านอาศัยอยู่อย่ างเปิดเผย หรือผู้อื่นครอบครองเป็นเวลาติดต่อกัน 10 ปี ผู้ถือโฉนดที่ดินนี้ ก็จะหมดสิทธิลงทันที

2. น.ส.3 หรือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์

2.1 ประเภท น.ส.3 และ น.ส.3 ข. จะมีสัญลักษณ์ตัวแทนของโฉนดที่ดิน เป็นครุฑสีดำ เรียกง่ายๆว่า “หนังสือรับรองการทำประโยชน์” เป็นที่ดินที่ไม่มีรูปถ่ายทางอาศ เป็นเพียงแค่เอกสาร

ไม่ใช่โฉนดที่ดิน โดยเอกสารจะถูกออกโดย นายอำเภอท้องที่ ใช้เป็นหนังสือรับรองแสดงถึงสิทธิ์การครอบครอง แต่ไม่มี ก ร ร มสิทธิ ไม่ได้รับการรับรองอย่ างเป็นทางการ

จะซื้อขายต้องรอประกาศจากราชการ 30 วัน หากไม่มีคนคัดค้าน ถึงจะสามารถซื้อ-ขายได้ และต้องทำการซื้อขายต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ที่กรมที่ดิน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบอย่ างละเอียดอีกครั้งว่าอยู่ในเขตหวงห้าม หรือพื้นที่ป่าหรือไม่

2.2 ประเภท น.ส.3 ก. จะมีสัญลักษณ์ตัวแทนของโฉนดที่ดิน เป็นครุฑสีเขียว เป็นที่ดินที่ถูกยกระดับขึ้นมาจาก น.ส 3 โดยจะมีการรางวัด มีภาพถ่ายทางอากาศ ที่สำคัญสามารถนำไปจำนองได้ และสามารถไปยื่นเรื่องเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้ในอนาคต ซึ่งมีความแตกต่างชัดเจนกับ น.ส.3 และ น.ส.3 ข. แต่ก็สามารถถูกยึดสิทธิ์การครอบครองได้ ในกรณีที่ปล่อยที่ดินไว้ ไม่ทำประโยชน์อะไรในที่ดินนั้นๆเลย

3. น.ส.2 หรือ ใบจอง

เป็นหนังสือแสดงสิทธิการครอบครองชั่วคราว โดยทางราชการออกให้ ไม่สามารถซื้อ-ขาย-โอน จำนองก็ไม่ได้ แต่สามารถส่งต่อโดยการโอนทางมรดกตกทอดแก่ทาย าทเท่านั้น และสิทธิจะหมดลงเมื่อ ที่ดินนี้ไม่ได้ทำประโยชน์ติดต่อกัน 3 ปี ทางราชการจะทำการยึดคืนได้

4. ภ.บ.ท. 5 หรือ เอกสารสิทธิ์ที่ราชการออกให้

เป็นแบบยื่นภาษีบำรุงท้องที่ หรือเอกสารรับรองการ เ สี ย ภาษี ไม่ใช่เอกสารสิทธิ ไม่สามารถซื้อ-ขาย-โอน ยกเว้นตกทอดมรดก หากซื้อไปก็อาจจะ สู ญ ไปได้ ไม่สามารถนำไปอ้างในศาลได้ว่าเป็นเจ้าของที่ดินนั้น (แบบนี้แหละที่โดน โ ก ง กันมาก) สิทธิจะหมดลงเมื่อ ที่ดินไปทับซ้อนพื้นที่ห้ามครอบครอง เช่น พื้นที่ป่าไม้ เป็นต้น

5. น.ค.3

เป็นหนังสือแสดงการทำประโยชน์ ออกโดยนิคมสร้างตนเอง จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

6. ส.ท.ก.

เป็นหนังสือสิทธิทำกินในเขตป่าไม้ ซึ่งทางกรมป่าไม้เป็นผู้ออกให้ มีสิทธิในการครอบครองเพื่อทำประโยชน์ แต่ไม่มี ก ร ร มสิทธิ ไม่สามารถซื้อ-ขาย-โอน ยกเว้นตกทอดมรดก สิทธิจะหมดลงเมื่อ ไม่ทำประโยชน์ติดต่อกัน 2 ปี ทางราชการจะทำการยึดคืนได้

7. ส.ป.ก หรือ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรก ร ร ม

จะมีสัญลักษณ์ตัวแทนของโฉนดที่ดิน เป็นครุฑสีน้ำเงิน เป็นสิทธิครอบครองเพื่อทำประโยชน์ สิทธิในการทำเกษตรก ร ร ม ไม่ใช่ ก ร ร มสิทธิ์ในที่ดิน แค่เป็นสิทธิ์ครอบครองที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทำเกษตรก ร ร ม

ไม่สามารถซื้อ-ขาย-โอน แต่จะมีสัญญาเช่า 99 ปี ซึ่งเป็นการเช่าแบบระยะย าว (ในส่วนนี้หลายคนยังไม่ทราบ ก็อาจจะโดนหลอกได้) แต่ที่ดิน สปก. สามารถส่งต่อให้ลูกหลานได้

โดยมีเงื่อนไข ถ้าหากว่ารัฐบาลต้องการยึดที่ดินคืน ก็ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆได้ ไม่สามารถออกเป็นโฉนดได้ สิทธิจะหมดลงเมื่อ ขาดคุณสมบัติ หรือฝ่าฝืนระเบียบที่ตั้งไว้

ดังนั้น ก่อนตัดสินใจทำการซื้อขายที่ดิน ควรจะดูให้ดีๆก่อนว่าโฉนดที่ดินพื้นนั้น เป็น ก ร ร มสิทธิของเจ้าของ สามารถซื้อขายได้ตามกฏหมายหรือไม่ เพราะโฉนดที่สามารถซื้อขายเป็น ก ร ร มสิทธิเจ้าของนั้น มีเพียงแบบเดียว คือ น.ส.4 ซึ่ง น.ส.4 บางประเภทก็ไม่สามารถซื้อขายได้

ที่มา : bitcoretech