สิงหาคม 9, 2020

คิดง่ายๆ แบบนี้ก็โคตรสุข ทำได้เองง่ายๆ

1.ท่ามกลางกระแสโต้เถียงร้อนแรงแห่งโลกโซเชี่ยลคนที่สบายใจที่สุดคือคนที่อ่าน

แล้วไม่แสดงความเห็นเพิ่มความขัดแย้งใดๆเลย.

2.ท่ามกลางกระแสกลุ้มใจกับการหาเงินเพื่อใช้หนี้ก้อนโตให้เร็วที่สุดคนที่ปลดหนี้ได้ก่อนใครๆ

คือคนที่หยุดสร้างหนี้ใหม่ขึ้นอีกต่างหาก

3.ท่ามกลางกระแสพัฒนาโครงข่ายสื่อสารให้รวดเร็วระดับ2G,3G.4Gคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุด

คือคนที่ค่อยๆเลือกรับข่าวสารที่เป็นประโยชน์และไม่ขาดการติดต่อกับ

ครอบครัวเมื่อมีเหตุจำเป็นหาใช่คนที่จมไปกับกองขยะข้อมูลปฏิกูลข่าวสาร.

4.ท่ามกลางคำคม-ข้อคิดที่สรรหามาเเ ช ร์กันจนนับไม่หวาดไหวบนโลกโซเชี่ยลคนที่ดำรงตนให้เป็นสุขอยู่

ได้คือคนที่เก็บคำคม-ข้อคิดบางอย่ างที่เคยผ่านมา แล้วนำไม่กี่ข้อมาปรับใช้เข้ากับตัวเอง

มิใช่คนที่แสวงหาคำคม-ข้อคิดใหม่ๆที่ผ่านตาเข้ามาทุกวัน.

5.ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์มากมายถึงข้อดีข้อเสียในตัวตนของเราคนที่ยืนยิ้มเชิดหน้าในสิ่ง

ที่ถูกต้องแห่งตัวตนอยู่ได้คือคนที่ไม่สนใจกับเสียงวิจารณ์ที่ไม่รู้จริงมิใช่คนที่พย าย ามอธิบายให้ทุกคนเข้าใจอย่ างเหน็ดเหนื่อย.

6.ท่ามกลางกระแสการแข่งขันเล่าเรียนสะสมปริญญาเพื่อแสวงหาความก้าวหน้าทางการงานและอยู่ดีกินดี

คนที่เอาตัวรอดกับภาวะเศรษฐกิจขาลงได้ดีส่วนหนึ่งคือคนที่มีปฏิภาณไหวพริบ

รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา เข้าใจในโลกธรรมและยอมรับทุกความเปลี่ยนแปลงอย่ างรู้เท่าทันมากกว่า

7.เสื้อสวยที่ติดยศถาบรรดาศักดิ์สูงสุดย่อมติดภาระหน้าที่รับผิดชอบจนหมดอิสรภาพแห่งการใช้ชีวิต

คนที่ยิ้มกว้างอย่ างมีความสุขที่สุดหลายคนจึงแค่ใส่เสื้อเก่าๆที่ปราศจากตำแหน่งหรือ

หัวโขนหรือบางคนยิ่งมีความสุขกว่าใครๆแม้ถอดเสื้ออยู่ก็มาก.

8.ทุกข์ที่สาหัสในหมวดของความย ากจนก็คือ ทุกข์เพราะไม่เท่าหลายคนผ่านทุกข์เพราะไม่มีมา

ได้ด้วยความขยันแถมผ่านด่านทุกข์ที่ไม่พอมาด้วยอดออมแต่ต้องมาติดกับดักเพราะ

เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่ามีมากกว่าหยุดเปรียบเทียบชีวิตหลุดบ่วงทุกข์อย่ างมหัศจรรย์

9.คนปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นคือคนที่เข้าใจว่า ต้องรู้เท่าทันจิตที่กำลังปรุงแต่ง

มิใช่บังคับจิตให้หยุดฟุ้งซ่านเพราะทันทีที่รู้ทันความรู้เท่าทันจะหยุดสภาวะทุกข์ โลภ โกรธ หลงได้ทันทีนั่นเอง

ที่มา : นุสนธิ์บุคส์