กันยายน 22, 2020

มันคงเป็นกรรมของคนที่ชอบใส่ร้าย ว่าให้คนอื่นเสียหาย อาจต้องเจอแบบนี้

ก ร ร มจากคำพูด ..เรื่องเล็กๆ ที่ใครก็ทำได้ ใครพูดดีก็จะเกิดผลดีแก่ตัว ส่วนใครพูดชั่วก็จะมีแต่เรื่องชั่วๆ เข้ามาในชีวิต

ทั้งนี้คนที่ชอบพูดไม่ดีชอบโกหกนินทาว่าร้ า ยผู้อื่น พูดกระทบกระแทก พูดจาหย าบคาย คิดว่าตนเองเป็นใหญ่ ฉลาดเหนือกว่าผู้อื่น ไม่มีความจริงใจ หรือเรียกภาษาชาวบ้านง่ายๆ ว่าเป็น คนต อ แ ห ล ต้องรีบมาอ่านเลยนะ เพราะผลก ร ร มที่จะกล่าวต่อไปนี้ มันจะทำให้คุณเปลี่ยนพฤติก ร ร มไปตลอดชีวิต

โดยผลก ร ร มที่เห็นได้ชัดของผู้ที่ชอบต อ แ ห ลในชาตินี้ ก็คือปากของผู้นั้นจะดูผิดรูปร่าง ปากเ ห ม็ น ระบบปาก ลิ้น คอ จะมีปัญหาบางครั้งจะมีอาการเจ็บปาก ปากแห้งง่าย ลิ้นเป็นแ ผ ล

ฟั น หั กหลุดร่วงง่าย เสียงแหบพร่า ร้ า ย แ รงที่สุดคือเ จ า ะ ค อ” นอกจากนี้เวลาพูดอะไรออกไป ก็จะไม่มีคนเชื่อถือ ไม่มีใครสนใจ และมักจะไม่ประสบความสำเร็จ

ตลอดจนในชีวิตมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งอยู่ทุกครั้ง ทั้งจากครอบครัว เพื่อน เรียกได้ว่าไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวในทางพุทธศาสนาเชื่อว่าผู้ที่ชอบพูดว่าร้ า ยให้ผู้อื่น เมื่อต ายไปแล้ว จะไปเกิดเป็นสัตว์นรกในขุมที่ 4 ที่ชื่อว่า “โรรุวมหานรก” ซึ่งในนรกขุมนี้ จะเต็มไปด้วยเสียงร้องครวญอย่ างน่าเวทนาไม่หยุดไม่หย่อน

ราวกับเมื่อครั้งที่เป็นมนุษย์ที่ได้ไปทะเลาะ นินทาว่าร้ า ยไม่หยุดไม่หย่อนเช่นกัน สัตว์นรกในขุมนี้จะได้รับความทรมานจากการถูกไฟนรกแผดเผาร่างกาย จนต้องกรีดร้องด้วยความทรมานดังลั่นทั่วขุมนรก และจะต้องอยู่ในขุมนี้นานนับ 4,000 ปี นรก

สำหรับวิธีการหลุดพ้นจากความทรมานนี้ ต้องเริ่มที่ตัวของเราเองเป็นอันดับแรก ด้วยการเลิกเป็นคนต อ แ ห ล หยุดว่าร้ า ย นินทา พูดจาหย าบคาย หาเรื่องจิกกัดผู้อื่น ควรที่จะหมั่นรักษา ศีล 5 คิดดี ทำดี พูดดี ทำจิตใจให้สงบผ่องใส

เพียงเริ่มปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ เชื่อว่าชีวิตจะสงบสุข ปราศจากความทุกข์ และได้รับผลบุญที่ยิ่งใหญ่อย่ างแน่นอนผลบุญจากการตั้งใจเลิกนินทาว่าร้ า ยผู้อื่น ที่จะเห็นได้ชัดในทันที

คือ คุณจะกลายเป็นคนมีเสน่ห์ ผู้คนจะให้ความเชื่อถือ อยู่ที่ไหนก็รู้สึกสบายใจ เพราะเป็นคนไม่มีพิ ษ ไม่มีภัย ไม่ก่อก ร ร มสร้างเ ว รกับผู้อื่นนั่นเอง

เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในอ่าน

ที่มา : read555