กรกฎาคม 9, 2020

o ย่ า เ อ า แต่ทำ ง า น ห นั ก จ น ลื ม ครอบครัว ลืม สุ ข ภ า พ เ พี ย ง เพราะ เ งิ น

ท่าน ว วชิรเมธี ได้ให้ข้อคิดในด้านการประสบความสำเร็จว่า ไม่ใช่ว่าคุณจะมัวแต่ทำงานห นั ก

หรือทำให้มีฐานะร่ำรวยคุณกำลังลืมไปว่าแท้จริงยังมีครอบครัวพ่อแม่ และสำคัญเลยคือสุขภาพ

และความสำเร็จด้านอื่นๆอีกคนที่ทำแต่งานหนักเพื่อหวังสำเร็จแต่ด้านงาน แล้วไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น

มองแต่ด้านการทำงาน แล้วไม่สนอะไรผลแท้จริงคือ วันนึงพอคุณป่ ว ยถึงขั้น

ไม่มีเวล าไปหาหมอแล้วยังฝืนทำงานหนักต่อเพราะมองว่าไม่มีเวล าท้ายสุดคนเหล่ านี้

จะมีแค่เวล าแท้จริงใน ห้องผู้ป่ ว ยเท่านั้นและอย ากยกตัวอย่ าง

คนสมัยก่อนทำงานเพื่อหาเงินเก็บไว้ใช้ย าม แก่เ ฒ่ าแต่คนในยุคทุนนิยมบริโภค

ทำมาหากินเพื่อสะสมทรัพย์สินแข่งกันบางคนก็มีมากจนเกินพอใช้แล้ว

แต่ก็ยังไม่หยุดสุดท้ายก็ต้องเ อ าเงินเก็บ ที่หามาได้มากมาย มาไว้เพื่อใช้รักษาตัว

ฉะนั้นถ้าเราอย ากจะใช้ชีวิตอย่ างปกติสุขต้องระวังอย่ าทำงานจงหลงลืมการดูแลร่ างกาย

ทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดก็คือตัวคุณเองร่างกายของคุณ

สุขภาพของคุณเองเมื่อในวัยทำงานคุณเคยใช้

สุขภาพของคุณแบบเปลืองมากๆ เพื่อให้ได้ เงินมาพอมาถึงตอนปล ายของชีวิตแล้ว

คุณจะพบว่าต่อให้มีเงินร้อยล้ านพันล้ านไม่ช่วย

ให้หายจากโ ร ค เ บ า ห ว า นที่สะสมมาเป็น10ปีหายไปต่อให้มีบ้านหลังใหญ่ไม่ช่วย

ให้ความท ร ม า น จากโ ร คเข่าเ สื่ อ มหมดไปต่อให้มีรถหรู

ราคาแพงไม่ช่วยให้โ ร ค ม ะ เ ร็ งรักษาได้เรียงลำดับ

แบบง่ายๆลงมาจะพบว่าเงินเวล าสุขภาพแบบนี้เรียกว่าเข้าใจผิ ดยังใช้ชีวิตแบบประมาท

อยู่ระดับความสำคัญแบบที่ถูกต้อง มันจะต้องเป็นสุขภาพเวล าแล้วค่อยเงินมันไม่แปลกที่วันนี้

คุณจะโหมทำงานอย่ างหนักแต่ก็มีขอบเขตที่จะหยุด เพื่อรักษาสุขภาพให้สมดุลสิ่งที่แปลกคือ

คนส่วนใหญ่ยังโหมทำงานอย่ างหนักโดยไม่สนอะไร

นอกจากเงินเงินแล้วก็เงินทั้งๆที่รู้ว่าตอนจบคุณก็รู้ว่าเป็นไง

รวยหรือไม่รวย ยังไม่รู้ไม่แน่นอนแต่ ความแก่ ความ ต า ย และ

สุขภาพที่ถดถอยลงทุกวันมาแน่นอนคนที่ประสบความสำเร็จ

แท้จริงแล้ว ไม่ใช่คนที่มีเงินเยอะที่สุดแต่เป็นคนที่ใช้สุขภาพเวล า

ไปแลกเงินได้คุ้มค่าและดีที่สุดและมีเวล าและสุขภาพ

เหลือมากพอที่จะใช้ชีวิตอยู่ กับคนที่เรารักในแบบที่มีเงินและ คุณภาพชีวิตที่ดี ไปพร้อมๆกันได้

ขอบคุณแหล่งที่มา bangpunsara