กรกฎาคม 9, 2020

คู่รักคู่ชีวิตกัน ต้องให้เกียรติ ให้ความซื่ อ สั ต ย์ ให้ความเข้าใจ ให้ความเคารพ ซึ่งกันและกัน

คู่ชีวิตที่ ต้องให้เกียรติ ให้ความซื่ อ สั ต ย์ ให้ความเข้าใจ ให้ความเคารพ ซึ่งกันและกัน ชีวิตคู่แค่อยู่ด้วยกันมันง่าย แต่อยู่ด้วยกันยันแ ก่เฒ่ ามันย าก เพร าะปัญห าต่ างๆและอุปสรร คที่เข้ามาในอนาคตมันไม่ได้ส่งไลน์มาเตือนเราว่าจะเข้ามานะ

ผู้หญิงสวยใครก็หาได้ แต่ผู้หญิงที่ทน ลำบ ากมากับเราหา ย าก เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น เราจะจับมืออีกคนได้นานแค่ไหน สิ่งที่ทำได้ในตอนนี้คือ ไว้ใจ เชื่ อใจ ซื่ อตรง ให้อภั ย ให้โอกาสกันและกัน ยอมรับข้อเสียของเขา นิ่งและฟังคนรักบ้าง อย่ าเอาอาร มณ์เป็นใหญ่กว่าเห ตุผ ล ทะเล าะกันไม่มีคนแ พ้คนชนะ

เราเป็น ผั วเ มียไม่ใช่คู่แข่ง แฟนน อ ก ใจให้ดูที่ตัวเองก่อนเราผิดอะไรไหม เราบ่งพร่องส่วนไหน เราละเลยเขารึป่าว ชีวิตคู่ถ้าอย ากให้อยู่ด้วยกันย าวๆพย าย ามทำให้เหมือนวันแรกที่รักกัน อย่ าลืมความรู้สึกตอนอย ากอยู่ด้วยกัน แค่นั้นพอ

5 สิ่งที่ผู้ชายอย ากได้จากคู่ชีวิต ความเคารพ ความไว้ใจ การเห็นด้วย การสนับสนุน ความเข้าใจ

3 สิ่งที่ผู้หญิงอย ากได้จากคู่ชีวิต  ความโรแมนติก

ความปลอดภั ย ความรักและความเอาใจ

3 ปัญห าใหญ่ในชีวิตคู่ การเงิน การสื่อสาร การนอ กใจ

3 เพิ่ม 3 ลด ในการใช้ชีวิตคู่ เพิ่มการมองข้อดีของฝ่ายตรงข้าม

เพิ่มการใส่ใจความเปลี่ยนไปของฝ่ายตรงข้าม ลดการเปรียบเทียบกับคู่ชีวิตของคนอื่น

เพิ่มการพูดในด้านบวกของฝ่ายตรงข้าม ลดการคาดเดาเพราะทำให้เกิดการเข้าใจผิด ลดการตำหนิหรือด่ าทอ

4 มาก ในชีวิตคู่ ให้อภั ยข้อเสียของอีกฝ่ายให้มาก คิดถึงข้อดีของอีกฝ่ายให้มาก เข้าใจความลำบ ากใจของอีกฝ่ายให้มาก ชื่นชมข้อเด่นของอีกฝ่ายให้มาก

ประโยคที่พึงพูดอยู่เสมอ  ผม หรือ ฉันรักคุณ ขอโท ษนะ ผม หรือ ฉันผิ ดไปแล้ว ผม หรือ ฉันภูมิใจในตัวคุณ  ผม หรือ ฉันเชื่ อใจคุณ