กันยายน 22, 2020

เหตุผลข้อคิดดีๆจากผ้าขี้ริ้ว แล้วจะมองโลกเปลี่ยนไปจากเดิม

1. เป็นผ้าที่ยอม ส ก ป ร ก เพื่อให้สิ่งอื่นสะอาด

คือ การที่ยอมเสียสละทำในสิ่งที่ลำบาก ทำให้สิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำ เพื่อให้ผู้อื่นเป็นสุข พ่อแม่ยอมเหนื่อยเพื่อให้ลูกได้อยู่อย่างสุขสบาย ความสุขของครอบครัว คือ การได้ยืนแอบยิ้มอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูกๆ

2. เป็นผ้าที่ดูดซับความ ส ก ป ร ก แต่ก็สลัดความ ส ก ป ร ก ออกจากตัวได้ตลอดเวลา

คือ การที่รู้ตัวเองว่า ส ก ป ร ก ถึงเวลาต้องซักล้างตัวเองแล้ว มิใช่เก็บความ ส ก ป ร กไว้ภายใน แล้ว… แกล้งบอกว่าตนเองใสสะอาด !!

3. เป็นผ้าที่สะอาดที่สุด ในขณะที่คนมองว่า ส ก ป ร ก ที่สุด

คือ การได้ทำความสะอาดสิ่งของต่างๆ เปรี่ยบเหมือนการฝึกหัดขัดเกลาจิตใจตนเอง รู้จักถ่อมตนและอ่อนโยน ไม่โอหังอวดดี ให้เป็นที่หมั่นไส้ของคนอื่น เขาจะเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองเสมอ ผู้ใฝ่รู้แต่ไม่อวดดี เหมือนดั่งคำเปรียบที่ว่า… ผ้าขี้ริ้วห่อทอง

4. เป็นผ้าที่คนส่วนใหญ่ไม่ให้ราคาแต่มีคุณค่ายิ่งใหญ่

คือ การที่พยายามทำตนให้มีคุณค่า ด้วยการทำงานทำตนให้มีประโยชน์ ให้มีค่ามิใช่ด้วยการประจบ งอมืองอเท้า รู้ว่าตนต้นทุนต่ำก็ต้องสร้างคุณค่าให้ตนเอง อย่ารอคอยโอกาสจากคนอื่น

5. เป็นผ้าที่ไม่เกี่ยงงอนว่าจะถูกใช้เช็ดถูอะไร

คือ การที่ทำงานที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ปริปากบ่น ตั้งใจทำงานโดยไม่เกี่ยงงอน ไม่ว่าจะเป็นงานใดๆก็ตาม ทุกวันนี้คนที่ ต ก ง า น ไม่ใช่เพราะไม่มีความสามารถหากแต่เพราะว่าไม่ยอมทำงาน เพราะ เลือกงานกันต่างหาก

6. เป็นผ้าที่พอใจที่ได้อยู่เบื้องหลังความสะอาด

คือ ผู้ที่ทำงานปิดทองหลังพระ พอใจที่ได้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนอื่น เป็นสามีที่อยู่เบื้อหลังความสำเร็จของภรรยา เป็นภรรยาที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของสามี มีความสุข และ ภูมิใจที่ได้เป็นแรงผลักดันและสนุบสนุนให้คนอื่นสำเร็จ

7. เป็นผ้าที่ทนทาน ไม่เปราะบาง

คือ มีความอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา แม้จะเหนื่อยเพียงใดก็อดทนได้ เพื่อทำให้สิ่งอื่นสะอาด เพื่อ มอบความสุขให้แก่ผู้อื่น มีจิตใจหนักแน่นไม่เปราะบางหักง่าย ไม่เป็นคนทุกข์ง่ายใจเบา แต่นิ่ง และ หนักแน่นคงดุจแผ่นดิน

ดั่งคำที่ว่า ผ้าขี้ริ้วห่อทอง ถึงแม้จะมีต้นทุนต่ำแต่ต้องทำตัวเองให้มีคุณค่า แล้วคนอื่นๆรอบข้างจะมองเห็นคุณค่าของเราเอง ความพากเพียรพยายาม และ ความเสียสละ อดทน เป็นสิ่งที่สร้างเสน่ห์ให้กับชีวิต ดั่งเช่นที่ผ้าขี้ริ้วสร้างเสน่ห์ให้กับตนเv’