สิงหาคม 9, 2020

คลายข้อสงสัยความแตกต่างระหว่าง “ผูกพัน” กับ “ผูกมัด”

ความผูกพัน เป็นสายใยบาง ๆ ที่ค่อย ๆ เกาะเกี่ยว ถักทอขึ้น โดยเริ่มต้นจากเส้นใยที่บางที่สุด คือ ความรักความรักที่เริ่มต้นขึ้น จะถูกความผูกพันห่อหุ้มเอาไว้ ให้ย ากต่อการกระทบ และทำให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ความผูกพัน จะทำให้เรากลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตกันและกัน ทำให้รู้สึกคิดถึงย ามที่ต้องอยู่ใกล้ จนดูเหมือนว่าจะอยู่ห่างกันไม่ได้ความผูกพันจะทำให้เกิด ความอาทร ที่จะต้องห่วงใยทุก ๆ อย่ างสารพัด อย ากเอาใจใส่ อย ากดูแลทุกอย่ าง

เส้นแบ่งระหว่างความผูกพัน และความผูกมัด จึงถูกลากมาใกล้กัน อย่ างช่วยไม่ได้ฉะนั้น การแสดงออกทั้ง การกระทำและความรู้สึก ไม่อาจอ้างความผูกพันได้ทุกครั้งไม่แน่ สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ อาจจะเกิดจากความผูกมัด โดยที่เราไม่เคยรู้ก็ได้

ความผูกพัน อาจจะทำให้เรายกน้ำส้มแก้วหนึ่งไปวางไว้ให้ขณะที่เขากำลังทำงาน แต่ความผูกมัดจะบังคับให้เขาดื่มตอนนั้น หรือดื่มให้หมดความผูกพัน อาจจะทำให้เราดูแลเครื่องแต่งกายเขาให้สะอาดเรียบร้อย แต่ความผูกมัดจะบังคับให้เขาสวมใส่ชุดนั้นชุดนี้

ความผูกพัน จะทำให้เราโทรศัพท์ไปหาเพื่อถามว่าทุกอย่ างเรียบร้อยดีไหม แต่ความผูกมัดจะทำให้ถามว่า ทำอะไร และอยู่กับใครเพราะความผูกพัน จะสอนให้รู้จักการไว้ใจ ซึ่งกันและกัน แต่การผูกมัดจะทำให้หัวใจเต็มไปด้วย ความหวาดระแวง

เช่นนั้นแล้ว ความผูกพันอาจจะหมายถึง การได้ทำอะไรให้ การได้ดูแล ได้คอยเฝ้าดูอยู่ห่าง ๆ คอยหยิบยื่นเมื่อเขาร้องขอ คอยเติมเต็มเมื่อมีบางอย่ างที่พร่องลงไป ก็เพียงพอแล้ว ก็สุขใจแล้ว

ความผูกพันจะสอนให้เรา เปิดประตูหัวใจไว้ให้กว้าง ๆ เพื่อที่จะให้เขาได้ออกไปสู่โลกภายนอกได้อย่ างสบาย และให้เขารู้สึกผ่อนคลาย เมื่อกลับเข้ามา

ในขณะที่หัวใจมีความรัก รู้สึกรักใครสักคนนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องเฝ้ามองการเดินทางและการก่อตัวของเยื่อใยบาง ๆ แห่งความรักว่าสายใยที่ค่อย ๆ เติบโตขึ้นเพื่อที่จะได้เป็นที่ห่อหุ้มและหล่อเลี้ยงความรักนั้น จะถูกถักทอขึ้นให้กลายเป็นเยื่อใย บางเบาที่เกี่ยวพันหัวใจ หรือกลายเป็นเชือกเส้นใหญ่แน่นหนาที่กำลังรัดหัวใจ

“ไม่จำเป็นเลยที่คุณจะอยู่ กับฉันตลอดเวลา เพราะความรักไม่ใช่พันธนาการ และความรักของฉันก็ไม่ได้มีไว้เพื่อกักขังคุณ แต่มีไว้เพื่อให้คุณไปที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้ โดยมีความรักของฉันติดตามไป”“ผมจะไม่ผูกมัดคุณไว้ด้วยสิ่งใด แต่ผมจะผูกพันหัวใจคุณไว้ด้วยความรัก”

“คุณทำให้ฉันกลายเป็นนก ปลดปล่อยความคิดของฉันให้เสรี กล้าบินสูง กล้าบินไกล คุณทำให้เชื่อว่า ไม่ว่าฉันจะไปอยู่ตรงไหนของโลก คุณจะเป็นรังรออยู่ที่ปลายทาง”

“ถ้าคุณกลายเป็นนกจริง อย่ าให้ผมเป็นแค่รังที่รอเวลาคุณกลับมาเท่านั้น เพราะวินาทีที่รอคอยคุณ มันจะทรมาน จนผมไม่อาจทำอะไรได้ ขอให้ผมได้เป็นท้องฟ้า ที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด ผมก็จะได้โอบอุ้มและดูแลคุณตลอดเวลา”

ที่มา : read555