กันยายน 22, 2020

ทำบุญได้บุญกุศล แต่การถวายน้ำนั้นได้อานิสงส์แรงมาก

เป็นอีกหนึ่งสาระประโยชน์ดีๆ เวลาทำบุญนั้นเราจะหาของถวายแต่ละอย่างก็ต้องเลือกให้ดี เพราะหากถวายอะไรที่ไม่ดีแทนที่จะได้ บุ ญ กลับได้ บ า ปแทนแบบที่เราไม่รู้ตัวเลย และหนึ่งในของถวายพระที่ทำให้ได้อานิสงส์เยอะ ๆ คือการถวายน้ำดื่ม และพ ร ะ สั ม ม า สั ม พุ ท ธ เ จ้ าได้แนะนำเอาไว้ด้วยว่า คนเรานั้นหากขาดอาหาร 7 วัน ก็อยู่ไม่ได้ แต่ถ้าขาดน้ำ 3 วัน ก็ อยู่ไม่ได้เช่นกัน ฉะนั้นน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญ

การถวายน้ำ สำคัญมากๆ ต่อพ ร ะภิ ก ษุ ส ง ฆ์ และหากศึกษาจากอรรกถาขุท ท ก นิ ก า ย เป ต วัตถุ จูฬวรรคที่ 3 สานุวาสี เ ถ รเ ป ต วั ต ถุ ก็จะพบว่า พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ าถึงกับให้พ ร ะอานนท์ไปบอกกับส า มเ ณ รรูปหนึ่งว่าดังนี้

“ให้ทำบุญตักน้ำดื่ม ใส่หม้อไว้ให้เต็ม เพื่อให้พ ร ะ ภิ ก ษุได้ฉันเป็นประจำสม่ำเสมอ เนื่องจากพ ร ะ สั ม ม า สัมพุท ธ เ จ้ า ท่านเห็นด้วย ญาณทัศนะว่า ส า ม เ ณ ร รูปนี้เป็นผู้บุญน้อยมากทำให้กลายเป็นเ ด็ ก เ ร่ ร่ อ น อด ๆ อยาก ๆ ไม่มีจะกิน เนื่อจากไม่เคยทำบุญ กุ ศ ลไว้เลย แถมยังไม่เคยทำไว้ในอดีตด้วย ในอ ดี ต ก ร ร มก็หนักสุด ๆ กับพ ร ะ ปั จ เ จ ก พ ร ะ พุ ท ธเ จ้า ที่ชื่อ สุเนตต์”

เรื่องราวแบบนี้มันโ ห ด ร้ า ยถึงขั้นทำให้ต ก น ร ก ไปนานถึง 84,000 ปี เลย แล้วพอเกิดก็เป็นเ ป ร ต ที่หิ วโ ห ย หลายภพชาติ แต่ว่าพอ ส า ม เ ณ รได้เติมบุญให้กับตัวเองตามที่พ ร ะพุ ท ธ เจ้าแนะนำก็ได้อานิสงส์มากขึ้น เลยทำให้มีคนยอมมาถวายเครื่องบริโภค ทำให้มีความสะดวกสบายในการปฏิบัติธรรม จนได้บรรจุเป็นอรหันต์ได้ในเวลาต่อมา

พอบรรลุแล้วญาติทั้ง 500 ของท่านก็ได้เกิดเป็น เ ป ร ต ที่อดอยากมาขอส่วนบุญ ซึ่งแน่นอนว่าท่านก็อุทิศไปให้ จนเ ป ร ต ก็ลดความท ร ม า น ลง อยู่ดี มีบ้าน แต่ว่ายังไม่มีน้ำดื่ม แบบนี้เ ป ร ต ญาติจึงมาบอกให้ช่วยทำบุญตักน้ำไว้ให้เต็มธ ร ร ม ก ร ก เพื่อถวายสงฆ์ที่มาจาก 4 ทิศ แล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้พ ว กเ ป ร ตญาติอีก ถึงจุมีน้ำดื่มน้ำใช้

การถวายน้ำดื่ม น้ำใช้ให้กับพ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า นั้นจึงเป็นสิ่งที่ทำแล้วได้อานิสงส์ผลบุญมาก ๆ แล้วยังทำให้ญาติพี่น้องที่เป็นเ ป ร ต นั้นพ้นทุ ก ข์ ด้วยนะ ทำบุญแบบนี้ส่งเสริมให้ชีวิตดี มีความสุข มีกิน มีใช้ไปตลอด และการถวายน้ำก็เป็นการทำให้ พ ร ะ ภิ ก ษุ และ ส า ม เ ณ รได้มิน้ำไว้ดื่ม ไว้ใช้มิขาด เป็นการบำรุงพ ร ะ พุ ท ธศา ส น าไปในตัวด้วย และสำหรับใครที่กำลังจะไปทำบุญนั้น อยากได้ของถวายพระก็ลองเป็นน้ำดื่มสักแพ็ค หรือจะเป็นขวดก็ได้ตามกำลังศรัทธาเลย