เมษายน 19, 2021

แนวคิดฝึกให้ใจเย็น มีสติในการทำงาน แค่ทำตามนี้ชีวิตจะมีความสุขมาก

1. หายใจลึก ๆ

เมื่อเรารู้สึกว่าหลาย ๆ สิ่งมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ การถอนหายใจแล้วหายใจเข้าลึกๆ ก็สามารถช่วยให้เราสงบจิตใจและร่างกายตัวเองได้ซึ่งวิธีการผ่อนคลายง่าย ๆ นี้ จะช่วยลดความกระวนกระวายใจที่ซึ่งจะนำพ าความรู้สึกในแ ง่ลบต่างๆ

อย่ างเช่นอารมณ์ห งุ ดห งิ ดเสี ยใจ ผิ ดหวังหรือโ ก ร ธเคื องลงได้ความอดทนเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนด้วยตนเองเช่นเดียว กับการมองโลกในแ ง่ดีเพร าะไม่มีใครสามารถช่วยเราได้

2. ฝึกตัวเองให้รู้จักการรอคอย

ความพึงพอใจ ที่เกิ ดขึ้นเมื่อได้รับในสิ่งที่ต้องการทันทีทันใดแม้จะทำให้เรารู้สึกดีแต่นักวิจัยทางจิตวิทย ากลับมองว่ามันให้ความหมายที่ตรงข้ามกัน

โดยในการศึกษาหนึ่งพบว่าการรอคอยบางสิ่งจะทำให้เรารู้สึกมีความสุขในระยะย าวมากกว่าซึ่งการทำให้เรามีนิสั ยการรอคอยที่ดีที่สุดก็คือการฝึกตัวเองให้รู้จักการรอนั่นเอง

3. มีสติให้มากขึ้น

เชื่ อว่าหลายคนก็คงต้องเคย ว อ กแ ว ก ทำในสิ่งที่เราไม่รี บร้ อนแทนที่จะทำในสิ่งที่เร่ งด่ วนมากกว่าโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวนั่นก็เป็นเพราะเราไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญกับสิ่งต่างๆ ได้

4. เอ่ยขอบคุณให้มากขึ้น

การขอบคุณมีประโยชน์มากมายการวิจัยหนึ่งแสดงให้เห็นว่าการขอบคุณทำให้เรารู้สึกมีความสุขมากขึ้นเ ค รี ย ดน้อยลง และช่วยทำให้มองโลกในแ ง่ดีมากขึ้น ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องย ากค่ะ ในการฝึกขอบคุณ

ก็แค่เพียงเราเอ่ยคำว่าขอบคุณกับคนที่ทำบางสิ่งให้คุณด้วยรอยยิ้ม หรือนึกขอบคุณตัวเองเมื่อสามารถทำบางสิ่งได้เมื่อเราขอบคุณจนเป็นนิสั ยก็จะทำให้เรามองโลกในแ ง่ดีและมีความอดทน มากขึ้นได้อย่ างแน่นอนค่ะ

5. ฝึกยอมรับความย ากลำบ ากให้ได้

บางครั้งความสะดวกสบายก็ไม่ได้ดีเสมอไปเพราะความสะดวกสบายเหล่านั้นจะทำให้เรารู้สึกมีความอดทนน้อยลงและเมื่อเราต้องเจอกับความย ากลำบ ากเราจึงไม่สามารถอดทนกับมันได้ดังนั้น เราจึงควรที่จะฝึกให้ตนเองทนกับความย ากลำบ ากและความไม่สะดวกสบายให้ได้

ที่มา : lifein-hug