พฤษภาคม 7, 2021

คุณควรเลิกสนใจความคิดคนอื่น และควรหันมารักตัวเองมากๆ

การใช้ชีวิตของคนเราทุกๆคนนั้ นสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นต้องทำ ความเข้า ใจนั่นคือ “การยอมรับ”การยอมรับเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคต่า งๆที่เข้ามาในชีวิต

แต่อย่ างไรก็ตามทุกปัญหามัก มีความกังวล ซึ่งอาจทำให้ตัวคุณรู้สึกมีความไม่สบายใจกับตัวเองและกับคนอื่น เพราะฉะนั้นคุณไม่ควรปล่อยให้ปัญหาเหล่านั้นมากันความคิดและความก้าวหน้าในชีวิตของตัวคุณ และนี่เ ป็นเหตุผล 10 ข้อว่าทำไมตัวคุณถึงไม่ควรสนใจและใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นคิด

1 ชีวิตของคุณไม่ใช่ธุ ระของคนอื่น

จริงแท้แน่นอนว่าคนอื่นมีสิทธิ์ที่ จะคิดอะไรก็ได้ตามที่พวกเขาต้องการ และตัวคุณเองก็เช่นเดียวกันความคิดคนอื่นไม่สามารถเปลี่ยนแปล งตัวตนแม้กระทั่งคุณค่าในตัวคุณได้ เว้นแต่ว่าตัวคุณจะยอมให้พวกเขาทำ ท้ายสุดแล้วตั วคุณเป็นคนที่เลือกเส้นทางเดินชีวิตของตัวคุณเอง

2 เขาไม่รู้ว่าอะไรดี ที่สุดสำหรับคุณ

ตัวคุณเองเท่านั้นที่จะตอบ คำถามเหล่านี้ได้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุด การที่เราได้เรียนรู้เองได้เลือกเองได้ตัดสินใจเอง นั่นคือสิ่งที่ตัวคุณ ลงมือทำและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลที่ตามมา หากล้มเหลวอย่ างน้อย

คุณก็ได้เรียนรู้และได้รับมือกับสิ่ง ที่เกิดขึ้น แทนที่จะไปนั่งโทษคนอื่นว่าเป็นเพราะใคร

3 สิ่งที่ใช่สำหรับคนอื่น อาจจะไ ม่ใช่สำหรับตัวคุณ

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าความคิดเ ห็นของคนเรามักจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่ทำนั่นแหละ ดังนั้น สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนอื่นก็อาจเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดสำหรับคุ ณ และสิ่งที่คนอื่นมองว่าไร้ค่าก็อาจเป็นสิ่งมีค่า สำหรับอีกคนได้

เราทุกคนล้วนมีคุณค่าและเอกลักษณ์เฉ พาะตัว จึงมีแค่เราเท่านั้นที่รู้ว่าอะไรเหมาะกับตัวเราที่สุด

4 การกังวลสิ่งที่ คนอื่นคิด

หากคุณเป็นกังวลอยู่ตลอดเกี่ยวกับสิ่งที่ค นอื่นคิด คุณจะไม่มีทางที่จะไปถึงที่ที่คุณฝันไว้ได้เลย บางครั้งคุณก็ต้องทำในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นด้วย หรือต้องเ อาชื่อเสี่ยงของตนไปเสี่ยง เพื่อจะได้มาซึ่งสิ่งที่คุณต้องการจริงๆ

5 ผลลัพธ์เ กิดกับตัวคุณ ไม่ใช่คนอื่น

คุณเป็นคนที่ต้องรับผลจากการก ระทำและการตัดสินใจของตัวเอง ตัวอย่ างเช่น ถ้ามีคนแนะนำให้คุณซื้อหุ้นแต่แล้วหุ้นดันตกจนคุณขาดทุนมห าศาล คุณนี่แหละที่ต้องอยู่กับความเสียดาย ไม่ใช่ใครอื่น จงจำไว้ว่า

เมื่อมีคนแนะนำหรือสั่งอะไรคุณ ไม่ใช่พ วกเขาหรอกที่ต้องแบกรับความเสี่ยง แต่เป็นคุณเองต่างหาก

6 ความคิดของผู้คนเ ปลี่ยนไปได้เรื่อยๆ

คนเราเปลี่ยนแปลงไปตลอ ดเวลา นักปรัชญาและนักทฤษฎีบางคนเสนอว่า คนเราอยู่ในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอย่ างต่อเนื่องตลอดเวลา จน ไม่สามารถมี ‘ตัวตน’ ที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้น ความคิดและมุมมองของคนจึง

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นั่นหมายค วามว่าแม้ว่าตอนนี้บางคนจะไม่ชอบคุณ แต่ไม่นานพวกเขาก็อาจจะเปลี่ยนความคิดไปก็ได้ เพราะงั้นความคิ ดของคนอื่นถึงไม่ค่อยสำคัญเท่ากับความคิดที่แน่วแน่ของคุณยังไงล่ะ

7 ชีวิตสั้นเกินกว่าที่จะเอาเวลามา ใส่ใจเรื่องพวกนี้

คุณมีชีวิตเพียงครั้งเดียว ดังนั้นคุณต้อง ใช้มันให้คุ้มที่สุด ทำไมต้องไปกังวลเรื่องความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยล่ะจริงไหมทำในสิ่งที่คุณคิดและตั้งใจไว้เถอะ เพรา ะหลังจากที่คุณประสบความสำเร็จ คุณก็อาจจะไม่ได้เห็นคนเหล่านี้มาพูดพึมพำให้ฟังอีกต่อไปแล้วก็ได้นะ

8 ทำอะไรไปก็ได้รับ ผลอย่ างนั้น

การกังวลมากเกินไปเกี่ยว กับสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับตัวคุณ อาจจะทำให้เรื่องแย่ๆ กลายเป็นจริงขึ้นมาได้บ่อยครั้งที่คนส่วนใหญ่หลงทาง เพียงเพราะแค่ต้องการไล่ตามการยอมรับจากคนอื่น ซึ่งบางคนก็กลายเป็น

คนที่เอาใจคนอื่นมากเกินไป หรื อไม่ก็หัวอ่อนจนทำให้คนมองว่าน่าเบื่อได้ ก็กลายเป็นว่าพฤติกรร มที่คุณทำเพื่อให้คนอื่นชอบใจนั้น กลับเป็น เหตุผลที่ทำให้คนอื่นไม่ชอบคุณขึ้นมาได้เหมือนกัน

9 คนอื่นไม่ได้ใส่ใจคุณมากเท่าที่คุ ณคิดหรอก

ความจริงที่น่าเศร้าก็คือ คนเราไม่ได้ส นใจเรื่องคนอื่นมากขนาดนั้น พวกเขาสนใจสิ่งต่างๆเพียงเพราะปัจจัยง่ายๆ แค่ว่ามันเกี่ยวข้องกั บพวกเขาหรือไม่ก็เท่านั้น ถ้าตัวตนหรือการกระทำของคุณ

ไม่ได้ไปกระทบชีวิตคนอื่นเข้า พวกเขาก็แทบ จะไม่สนใจคุณเลยแม้แต่น้อย

10 เป็นไปไม่ไ ด้เลย ที่คุณจะทำให้ทุกคนพอใจ

คุณไม่สามารถทำให้ทุกค นพอใจได้ตลอดเวลา และก็เป็นไปไม่ได้ที่จะตอบสนองต่อทุกความคาดหวังของทุกคน ดังนั้นจึงไม่มีปร ะโยชน์อะไรที่จะอดทนฝืนทำอย่ างนั้น เพราะคนแรกที่คุณควรจะทำให้พึงพอใจ

ให้ได้มากที่สุดก็คือตัวคุณเองไงล่ะ ความคิดของคนอื่นๆ อาจกลายเป็นภาระต่อคุณได้ เมื่อคุณหมกมุ่นกับมันจนเกินไปซึ่งคุณอาจลืมไปแล้วก็ได้ว่าตัวเอ งคิดอย่ างไร ดังนั้น

การได้ปลดปล่อยตัวเองจากความคิดคนอื่นนี่แหละที่ถือเป็นเรื่องที่สำคัญแม้ว่าอาจต้องใช้เวลาฝึกฝนมากสั กหน่อย แต่หากเมื่อไหร่ที่คุณทำได้สำเร็จล่ะก็ คุณจะได้เห็นโลกในมุมใหม่ได้ค้นพบตัวตนของตัวเอง และเป็นอิส ระอย่ างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยล่ะ

ที่มา : postsara