ตุลาคม 20, 2020

จะมีคน 6 ประเภทนี้เข้า เข้ามาทดสอบจิตใจ เวลาที่คุณท้อแท้และสิ้นหวัง

พวกเขาจะช่วยเผยให้เห็นว่า ใจของคุณเข้มแข็งขนาดไหน ใจของคุณแกร่งพอที่จะยืนหยัด และเอาชนะความกดดันได้หรือไม่

ใจของคุณพร้อมจะรับผิดชอบต่อชีวิตของคุณเองหรือเปล่า มาดูกันเลยว่าคน 6 ประเภทนี้ มีใครบ้าง

1. จอมบงการ

ลักษณะเด่น : เขาชอบเห็นทุกอย่ างเป็นไปตามความคิดของตัวเอง ชอบการเผชิญหน้าเป็นชีวิตจิตใจ

และพร้อมที่จะนำคุณขึ้นเขียงแล้วหั่นเป็นชิ้น ๆ เมื่อคุณเกิดข้อผิดพลาดต่อหน้าธารกำนัล

บทพิสูจน์ใจ : รักษาใจให้สงบนิ่ง อ่อนโยน และสุภาพ อดทนรอคอยจังหวะที่เหมาะสมในการโต้ตอบ

2. จอมหักหลัง

ลักษณะเด่น : เขาเก่งในการพูดถึงคนอื่นในแง่ลบ เพื่อเสริมภาพลักษณ์ของตนเอง

มักเป็นเจ้ากรมข่าวลือ แต่จะหลบเข้าหลังฉากทันที เมื่อความจริงถูกเปิดเผย

บทพิสูจน์ใจ : ใจที่ซื่อตรงและยึดมั่นในความถูกต้อง เพื่อจะได้ยืนหยัด จนถึงวันที่ความจริงเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกสิ่ง

3. จอมกินแรง

ลักษณะเด่น : เขาจะกันทุกอย่ างที่นำมาซึ่งความรับผิดชอบออก

ย ากที่จะเสนอตัวเข้าช่วยเหลือผู้อื่น แม้แต่ในกลุ่มที่ต้องทำงานร่วมกันก็ตาม เพื่อที่เขาจะได้ไม่ถูกเหมารวมเข้าเป็นหนึ่งในปัญหา

บทพิสูจน์ใจ : ใจที่เป็นผู้ใหญ่ มีเมตตาและโอบอ้อมอารี คิดถึงใจเขาคนนั้น เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เขาจะยอมเปิดใจออกมา

4. จอมปราชญ์

ลักษณะเด่น : เขามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง จนมักจะตัดสินผู้อื่น

และอาจถึงขั้นปฏิเสธความคิดของผู้อื่นไว้ก่อน แม้เขาอาจคิดได้ในภายหลังว่า ความคิดของคนอื่นดีกว่าของตนเองก็ตาม

บทพิสูจน์ใจ : ใจที่กว้าง และพร้อมรับฟัง เพราะวิธีที่ได้ผลในการเข้าไป

นั่งอยู่ภายในใจคนเหล่านี้ คือ ท่าทีในการรับฟังอย่ างจริงใจ และด้วยความเข้าใจ

5. จอมตีโพยตีพาย

ลักษณะเด่น : เขาเป็นคนอ่อนไหว และไม่แยกแยะเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว

มักรับปากในสิ่งที่เกินกำลัง และโทษโน่นโทษนี่ (แม้กระทั่งตัวเอง) เมื่อไม่สามารถทำให้สำเร็จได้

บทพิสูจน์ใจ : ใจกรุณา เพราะสิ่งที่ดีที่สุดคือ การยื่นมือเข้าช่วยเหลือคนเหล่านี้

ด้วยการช่วยคิด เพื่อเขาจะได้เกิดสติ คิดได้ว่า สิ่งใดสำคัญ และจัดลำดับของสิ่งที่ควรทำก่อนหลัง

6. จอมติ

ลักษณะเด่น : เขาจะติทุกอย่ างในชีวิต ทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับตัวเอง

การบ่นเป็นแนวทางหลักของเขาในการเรียกร้องความสนใจ โดยไม่รู้ตัวว่า ได้สร้างบรรย ากาศด้านลบให้กับผู้คนรอบข้าง

บทพิสูจน์ใจ : ใจอุเบกขา ที่วางเฉยต่อความคิดด้านลบ ใจที่ตระหนักรู้และโต้ตอบ ด้วยพลังคิดบวกอย่ างอดทนและมีศิลปะ

ที่มา : feelingdd