ตุลาคม 20, 2020

ข้อดีคนมีเงินเก็บ เห็นแบบนี้แล้วมาเริ่มเก็บกันเถอะ

การออมเงินอาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนมองข้ามหรือไม่ได้ให้ความสำคัญ เพราะเงินที่หามาได้ก็แทบจะไม่พอใช้ หรือใช้เงินเก่งจนไม่มีเงินเหลือเก็บก็เลยไม่คิดเรื่องการออมเงิน แต่ถ้าศึกษาข้อดี

ของการมีเงินออมแล้วอาจจะทำให้คุณเปลี่ยนวิธีคิดและเริ่มเก็บเงิน เริ่มออมเงินได้เลย การออมเงินเป็นสิ่งที่ย ากแต่ถ้าสามารถทำได้ก็จะเป็นผลดีกับตัวเองเ พราะในย ามลำบากก็จะมีเฉพาะเงินออมเท่านั้นที่จะช่วยเราได้

ตัว อ ย่ า ง ข้อดีของการมีเงินออม มีเงินเก็บข้อดีของการมีเงินออมนั้นมีมากมายหากยังไม่เริ่มการออมเงิน บางทีเหตุผลดีๆสักข้ออาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณก็เป็นได้

1 เงินออมมีประโยชน์มากย ามเกิดวิกฤติเพราะชีวิตคนเรามีความไม่แน่นอนอาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อดังนั้นจึงต้องมีเงินออมไว้เผื่อใช้ในย ามฉุ ก เ ฉิ น จะได้ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

2 เงินออมทำให้เรามีความสุขคนมีเงินออม มีเงินเก็บก็จะไม่เครียดหน้านิ่วคิ้วขมวดเพ ราะกลุ้มใจกับเงินที่ไม่พอใช้ เมื่อมีเงินออมก็จะมีความสุขมากขึ้น

3 เงินออมจะทำอะไรก็ทำได้อิสระมากขึ้นเมื่อมีเงินออมก็ไม่ต้องเหนือยในการทำงานมากนักมีเวลาทำอะไรมากขึ้น ไม่ต้องหางานเสริมไม่ต้องทำงานมากขึ้น ชีวิตมีอิสระมากขึ้นอย ากทำอะไรก็สามารถทำสิ่งที่ชอบได้

4 เงินออมก็จะไม่เป็นภาระลูกหลานการมีเงินออมก็จะไม่เป็นภาระลูกหลานบางคนมีรายได้เดือนหนึ่งหลักหมื่นที่ลูกหลานต้องช่วยกันจ่าย เพราะตัวเองก็เ จ็ บป่วยมีหลายโ ร คหากมีเงินออมก็จะไม่ลำบากลูกหลานแต่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ได้หากลูกหลานนิสัยไม่ดีพย าย ามแย่งสมบัติ

5 เงินออมทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือคนไม่มีเงินออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือไม่มีความภูมิฐาน โดยเฉพาะหากอายุมากแล้วแต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้นต้องคิดถึงการมีเงินออมให้มากๆ

6 เงินออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิตชีวิตคนเราต้องใช้เงินในการซื้อข้าวของเครื่องใช้ซื้อปัจจัยที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต หากมีเงินออมชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

7 เงินออมทำให้ชีวิตไม่ลำบากหากตกงานเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปทำให้งานบางอย่ างต้องล้ม ห า ย ต า ย จาก เช่น พนักงานธนาคาร

สำนักพิมพ์ ดังนั้นก็ต้องเตรียมตัวรับมืออย่ างบรรดาหนุ่มสาวโรงงานหากมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ทำงานแทนมนุษย์ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอน ดังนั้นต้องออมเงินไว้

8 เงินออมไว้เผื่อการซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้ข้าวของเครื่องใช้ ทรัพย์สินต่างๆ บ้านรถเครื่องมือมีโอกาสชำรุดเสียหายตามวันเวลาดังนั้นก็ต้องมีเงินออมไว้เผื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง

9 เงินออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

การมีเงินออมหากพี่น้อง ครอบครัว เพื่อนฝูงมีปัญหาการเงินก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้เพร าะคนเรานั้นชีวิตมีขึ้นมีลง หากมีเพื่อนที่ดีย ามเดือดร้อนก็ต้องช่วยเหลือกัน แต่ละคนก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไป

10 เงินออมมีส่วนช่วยประเทศ ช า ติการเก็บเงินออมไว้ในธ น า ค า ร เพื่อให้มีการก ู้เงินไปลงทุนต่างๆ ก็จะเป็นการช่วยเหลือป ร ะ เ ท ศ ช าติทางอ้อม ฟังดูดีมากจริงๆ

11 เงินออมเป็นหลักฐ า นค้ำประกันการก ู้เงินได้สำหรับคนที่ทำธุรกิจจำเป็นจะต้องมีเงินออมเ พราะจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือหากจะต้องทำเรื่องก ู้เงินเพื่อซื้อบ้านหรือที่ดิน

12 เงินออมช่วยทำงานแทนเราการนำเงินออมไปลงทุนอย่ างการซื้อหุ้นแล้วได้เงินปันผลทุกปีก็ถือว่าเงินออมนั้นทำงานแทนเรามีรายได้มาเลี้ยงเราทุกปี อย่ างการซื้อหุ้นเก็บไว้สัก 3 ล้านก็จะมีรายได้จากเงินปันผลไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาท

เพียงพอต่อการใช้จ่ายในแต่ละเดือนสบายๆข้อดีของการมีเงินออมยังมีอีกมากโดยส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ออมเองโดยเฉพาะย าม แ ก่ ช รา จำเป็นต้องมีเงินออมไว้ใช้จ่าย เพราะทุกวันนี้อย่ าไปหวังพึ่งพาใครมีแต่เงินออมของเรานั่นเองที่จะสามารถ พึ่ ง พ าได้

ที่มา :  stand-smiling