เมษายน 19, 2021

ใครกำลังทุกข์ ชีวิตขัดสน ลองทำ 16 วิธีเพิ่มบุญบารมีให้แก่ตัวเองและครอบครัว

ตามความเชื่อของศาสนาพุทธแล้ว “การทำความดี” ถือเป็นสิ่งท […]

เตือนสติให้คิดสักนิดนึง “นกไม่มีขน คนไม่มีพวก ย่อมขึ้นที่สูงได้ยาก”

ท่านพุทธทาสภิกขุ ได้เล่าว่า…มีเรื่องๆหนึ่งที่คุณแม่ของท […]

น้ำสะอาด 1 แก้ว กับใจที่บริสุทธิ์ แล้วมาสวดมนต์ให้กับเทวดาให้ชีวิตดีขึ้น

เป็นอีกหนึ่งบ ทความดีๆ ที่ให้แง่คิดดีๆ กับเราการทำบุญ เ […]