มกราคม 26, 2020

คู่รักคู่ชีวิตกัน ต้องให้เกียรติ ให้ความซื่ อ สั ต ย์ ให้ความเข้าใจ ให้ความเคารพ ซึ่งกันและกัน

คู่ชีวิตที่ ต้องให้เกียรติ ให้ความซื่ อ สั ต ย์ ให้ความ […]

หากใครให้คุณยืมเงิน ไม่ว่าจะน้อยจะมาก แสดงว่าเขาเห็นใจคุณ เขาสงสารคุณ

คนที่กล้าให้คุณยืมเงิน คือ ผู้อุปถัมภ์ของคุณ คนประเภทนี […]

ความดีของเราจะมีค่า เมื่อใช้ถูกที่ ถูกเวลา และที่สำคัญต้องถูกคนด้วย

ความดีของเราจะมีค่า เมื่อใช้ถูกที่ ถูกเวลา และที่สำคัญต […]