ธันวาคม 6, 2019

หากใครให้คุณยืมเงิน ไม่ว่าจะน้อยจะมาก แสดงว่าเขาเห็นใจคุณ เขาสงสารคุณ

คนที่กล้าให้คุณยืมเงิน คือ ผู้อุปถัมภ์ของคุณ คนประเภทนี […]

ความดีของเราจะมีค่า เมื่อใช้ถูกที่ ถูกเวลา และที่สำคัญต้องถูกคนด้วย

ความดีของเราจะมีค่า เมื่อใช้ถูกที่ ถูกเวลา และที่สำคัญต […]

ลดเพื่อนบางคนออกไปຈากชีวิต ทำให้มี “ที่ว่าง” สำหรับ “เพื่อนที่ดีกว่า”

ล ดจำนวนผู้คนในชีวิตลงบ้าง เพราะจำนวน ไ ม่ได้นำມาซึ่งคว […]