กุมภาพันธ์ 22, 2020

ฝากข้อความนี้ถึงคนเป็นหัวหน้า ลูกจ้างก็มีความรู้สึก เขาก็คนเหมือนกัน

เถ้าแก่คนหนึ่ง เป็นเจ้าของบ่อปลา และได้ประกาศรับคนงานเพ […]

หากในที่ทำงานมีคนอยู่ 3 ประเภท ทักษะในการจำแนกคน อยากให้ทุกคนได้รู้ไว้

ในสังคมการทำงาน เราจะเจอทั้งคนที่นิสัยดี และ นิสัยไม่ดี […]