มกราคม 27, 2020

ปักธูป 36 ดอกกลางแจ้ง วิธีขอขมาทุกสิ่งที่ท่านได้เผลอล่วงเกิน ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ

คนเรานั้นเกิดมาก็หลายภพหลายชาติแตกต่างกันออกใหม่ ย่อมมี […]

ชีวิตคู่ที่มีปัญหาชีวิตก็เหมือนเรือรั่ว “ต้องช่วยกันอุດ ไม่ใช่ทิ้งเรือ”

ชีวิตคู่เป็นสิ่งที่ใครหลๅยๆ คนมองว่าสวยงามในตอนต้น แต่เ […]