กรกฎาคม 10, 2020

ใครกำลังทุกข์ ชีวิตขัดสน ลองทำ 16 วิธีเพิ่มบุญบารมีให้แก่ตัวเองและครอบครัว

ตามความเชื่อของศาสนาพุทธแล้ว “การทำความดี” ถือเป็นสิ่งท […]

เตือนสติให้คิดสักนิดนึง “นกไม่มีขน คนไม่มีพวก ย่อมขึ้นที่สูงได้ยาก”

ท่านพุทธทาสภิกขุ ได้เล่าว่า…มีเรื่องๆหนึ่งที่คุณแม่ของท […]